Dukoral

Dukoral

Czerwiec 13, 2019 0 przez Łukasz Durajski

Jest to jedyna szczepionka przeciwko cholerze zarejestrowana w Polsce.

Szczepionka powinna być podana co najmniej tydzień przed podróżą w miejsce ryzyka. Trzeba pamiętać, że na tydzień przed podróżą musi być zakończony cykl szczepienia, a nie tylko jedna dawka przyjęta.

Cykl szczepienia

Dorośli i dzieci powyżej 6. roku życia

Dzieci od 2. – 6. roku życia

Jeśli pomiędzy podaniem dawek upłynęło ponad 6 tygodni, należy ponownie rozpocząć cykl szczepienia podstawowego.

Należy unikać podawania innych leków doustnych przez 1 godzinę przed podaniem i 1 godzinę po podaniu szczepionki Dukoral.

Łączenie z innymi szczepieniami

W badaniach klinicznych nie sprawdzano działania szczepionki z żadną inną podawaną jednocześnie. Dlatego też nie zaleca się przyjmowanie tej szczepionki z innymi szczepieniami.

Niepożądane Odczyny Poszczepienne (NOP)

Charakterystyka Produktu Leczniczego (ChPL)